İş Güvenliği Uzmanlık Hizmetleri

Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birim olan Yöntem OSGB deneyimli ve sektörel tecrübeye sahip İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI kadrosu ile işletmelerinizin daha güvenli, çalışanlarınız daha mutlu ve verimli çalışmalarına destek olmak için hizmet vermektedir.


İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?

 

İş Güvenliği Uzmanı görev, sorumluluk ve yetkileri; 29.12.2012/28512 tarih ve numaralı Resmi Gazete'de yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.yönetmelikçe belirlenmiş, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı ve şartlarının sağlanması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi konularında çalışmalar yapmakla görevli gözetmen, denetmen ve İSG profesyonellerdir.

 

4857 sayılı iş kanunun Değişik 81. Maddesi ile 82. Maddesindeki İş Güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar tanımına uygun ve iş güvenliği uzmanı görev yetki ve sorumlulukları hakkındaki yönetmelik hükümleri gereği olarak işverenler işyerlerinde işin risk grubuna uygun (A, B veya C sınıfı) sertifikalı İSG Uzmanı bulundurma yükümlülüğü taşımaktadır. 

 

Yöntem OSGB İş Güvenliği Uzmanlık Hizmetleri

 

uzman

 

Yöntem Akademi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi  bünyesinde bulunan İş Güvenliği Uzmanlarımız, hizmet verdikleri kuruluşlarda görevlendirilirken sektöre yönelik eğitim ve tecrübeleri, iş güvenliği konusundaki birikimleri göz önünde bulndurulur. Uzmanlarımız sunmuş oldukları hizmetleri ve raporlamaları işletmenizin ihtiyaçları, yasal mevzuatlar doğrultusunda gerçekleştirmektedir. Yöntem OSGB ile çalışmak sizlere uygun maliyet ile daha kaliteli hizmet ve yasal güvence sunmaktadır. 

 

Yöntem Akademi - Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak, İSG Profesyonlleri arasına eğitimlerimizle binlerce nitelikli uzman ve hekim kazandırdığımız gibi her sektörden ve Tehlike Sınıfından işletmeye, yapılan işin niteliğine uygun eğitim ve tecrübeye sahip İş Gvüenliği Uzmanı görevlendirmesi yapmaktayız. Ulusal  ve ulslararası firmalara gerektiğinde yabancı dil bilen, NEBOSH sertifikası sahibi uzmanlarımız ile hizmet sunmaktayız. 

 

İşyeri tehlike sınıfına ve çalışan sayısına uygun İSG uzmanı görevlendirmekle başlayan hizmet rücemizde bünyenizde sizlere her konuda hizmet sağlayacak olan uzmalarımız;

 

 İSG konusunda çalışan ve işverenlere rehberlik ve danışmanlık

 

 İş kanunu, sosyal güvenlik kanunu ve mevzuatları konusunda rehberlik ve bilgilendirme

 

 Teknik periyodik kontrollerde rehberlik

 

 İşyeri gözetimi ve kontrolü

 

 İç yönetmeliğin hazırlanması

 

 Telikeleri belirleme ve risk değerlendirme

 

 Yasal zorunluluğu olan İSG eğitimlerinin verilmesi

 

 Yasal yükümlülük çerçevesinde İSG kurulunun kurulması ve faal halde bulundurulması

 

 Kimyasalların incelenmesi ve gerekli hallerde patlamadan korunma dokümanlarının hazırlanması

 

 Saha, yemekhane, sosyal tesis denetlemeleri

 

 İş kazaları ve meslek hastalıklarının takibi

 

gibi hizmetleri sizler adına yerine getirmektedir. 

 

Neden YÖNTEM OSGB?

 

İşin niteliği ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda eğitim almış ve Yöntem Akademi iç denetim süreçlerinden geçmiş İş Güvenliği Uzmanlarımız, üretim, imalat ve hizmet süreçleri sırasında işyerindeki fiziki çevre şartları sebebiyle işçilerin maruz kaldıkları mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya minimuma indirilmesi konusunda yeterli bilgi, birikim ve tecrübeye sahiptir.

 

İmalat ve hizmet süreçleriniz aksamadan çalışanların korunması (İş Güvenliği) yanında bütün işletmenin ve üretimin güvenliğini sağlamak, yani çevrenin korunabilmesi için gereken tedbirlerin alınmasını sağlayacak beceriye sahip ekiplerimiz sizleri doğru yönlendirecektir.

 

 Çalışanların iş güvenliğini sağlamayı, bir başka ifadeyle, işyerinde doğabilecek, iş kazası ve meslek hastalıkları gibi her türlü riske karşı gerekli tedbirleri almak Uzman kadromuzun asli görevidir. Bunun yanında TEK MERKEZDEN TÜM İHTİYAÇLARI KARŞILAMAK prensibi ile kurulan ve hareket eden YÖNTEM AKADEMİ uygun maliyet ve kaliteli hizmeti sizlere bir arada sunacaktır.

 

İş kazalarından doğabilecek maddi kayıpların, zaman kayıplarının ve en önemlisi can kaybı ve sakatlıkların önlenebilmesi adına risk algısı yüksek deneyim A, B ve C sınıfı uzmanlarımız işletmenizin ihtiyacı olan rehberlik ve danışmanlık hizmetini ihtiyacınız olan anda yanınızda bulunarak sağlayacaklardır.

 

Teklif almak ve YÖNTEM OSGB hizmetlerinden faydalanmak için teklif İSTEYİNİZ!

 

  • Mail Bülteni

    Abone Olabilirsiniz..