Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) Hizmetleri

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) Hizmetleri
8 Şubat 2017 Çarşamba Blog

OSGB Nedir?

OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) Nedir?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini tam süreli veya kısmi süreli sunmak üzere yetkilendirilen kurumlar Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) olarak sınıflandırılmıştır. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri; iş güvenliği uzmanları, diğer sağlık personelleri ve işyeri hekimleriyle işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunmak, süreçleri kurmak ve yönetmek, rehberlik ve danışmandık hizmetinde bulunmak amacıyla faaliyette bulunurlar. 6331 Sayılı İSG Kanunu gereğince tüm işverenlerin İSG hizmetlilerini üstlenmeleri zorunluluk haline gelmiştir.

6331 Sayılı yasa kapsamında işveren tarafından alınması tüm işyerleri için kanunen zorunludur. İşyerlerinde iş güvenliği hizmetlerinin verilmemesi halinde, işveren çok yüksek para cezaları ile karşı karşıya gelmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin ne şekilde ve hangi firmalar tarafından nasıl yapılacağına ilişkin esaslar 6331 ve bağlı yönetmelikleri ile belirlenmiştir. İlgili yönetmelikle iş güvenliği hizmeti verebilecek tüzel kişiliklerin taşıması gereken vasıflar ve yetkilendirilme usulleri belirtilmiştir. :  OSGB Hizmetleri Yönetmeliği İçin TIKLAYINIZ.

OSGB Hizmeti

OSGB Nedir, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Nelerdir?

OSGB hizmeti işletmelerin çalışanların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışabilmeleri amacıyla işyerlerinde daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması amacına yönelik çalışırlar. İşletmenize destek olmak amacıyla;

- İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunulmasına kadar olan süreçleri düzenler.

- İş sağlığı yönünden çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin uygulanması faaliyetlerini ve süreçlerini oluşturur.

 - Çalışanların kanunen zorunlu olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapılarak işverenin onayına sunulması, eğitimlerin tamamlanarak sertifikalandırılması hizmetlerini yürütür.

 

OSGB Hizmeti

OSGB Nedir, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Nelerdir?

OSGB hizmeti işletmelerin çalışanların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışabilmeleri amacıyla işyerlerinde daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması amacına yönelik çalışırlar. İşletmenize destek olmak amacıyla;

- İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunulmasına kadar olan süreçleri düzenler.

- İş sağlığı yönünden çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin uygulanması faaliyetlerini ve süreçlerini oluşturur.

 - Çalışanların kanunen zorunlu olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapılarak işverenin onayına sunulması, eğitimlerin tamamlanarak sertifikalandırılması hizmetlerini yürütür.

- İşyerinde kaza, yangın, doğal afet gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale ekiplerinin kurulması ve eğitilmesi gibi yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasını faaliyetlerini yürütür.

- İş sağlığı ve güvenliği bakımından yapılması zorunlu olan yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin eğitim ve bilgilerin sonuçlarının kayıt altına alınmasını sağlar.

- işletmelerde çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasını sağlar.

- Bünyesinde bulunan ve işletmelere görevlendirdiği işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri ile ilgili yönetmelik ile İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet verdikleri alanlarda yasa ile yapılması zorunlu tutulan hizmetlerin yerine getirilip getirilmediğinin izlenmesinden sorumludur.

- İşletmelerde yürütülen imalat ve çalışmaların çalışan güvenliği ve sağlığına uygun biçimde sunulması sırasında işin normal akışını aksatmadan yerine getirilmesine yardımcı olurlar.