İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimleri

İş Güvenliği Uzmanı olmak isteyen mimar, mühendis, mimar ve teknik elemanlara mesleki becerilerini iş yerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisi kazandırmak


İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?

 

Mimar;
Mühendis;
Teknik Öğretmenler;
Fen Edebiyat Fizik, Kimya ve Biyoloji Bölümü mezunları;
İş güvenliği MYO Bölümü Mezunları
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Yöntem Akademi Eğitim Merkezi’nde 220 saatlik temel eğitimini tamamlayarak bakanlığın açtığı sınavda başarılı olan adaylar İş “Güvenliği Uzmanı” unvanı alabilmektedir.

 

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimleri

 

Ad

 
Katılımcılara genel hukuk ve iş sağlığı ve güvenliği bilgisinin verilmesinin ardından işyerlerinde var olan risk etmenlerini fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal gibi ana başlıklar altında sınıflandırılarak ayrıntılı bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Temel eğitim programı çerçevesinde farklı sektörlerin ele alınması ve sektörel anlamda meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının incelenmesi hedeflenmiştir.
Katılımcılara Bakanlığın açmış olduğu sınavda başarılı olmanın yanında işyerlerinde kullanılan araç, gereç ve ekipmandan kaynaklanan risklerin ve bu risklerden korunma yöntemlerinin de eğitim programı içerisinde yer alması amaçlanmış, her türlü tehlikeden kaynaklanan risklerin yönetimi hakkında bilgi sahibi olunması hedeflenmiştir.
Eğitim süresi günlük 6 saattir. Yöntem Akademi’nin esnek eğitim programlarından size uygun olanını seçebilirsiniz.
Bir ders saati 45 dakikadan oluşur.
Örgün eğitim sabah 09:00 ile akşam 21:00 saatleri arasında yapılmaktadır.
Eğitimler 180 saat teorik 40 saat pratik olmak üzere toplam 220 saatten oluşur. Teorik eğitim 90 saat uzaktan eğitim, 90 saat örgün eğitim şeklinde düzenlenmektedir. Uzaktan eğitimler www.yontemakademi.com.tr adresi üzerinden verilecektir. 
 
Kesin Kayıt için;
Mezuniyet veya geçici mezuniyet belgeniz,
Kimlik fotokopiniz,
2 adet fotoğrafınız yeterlidir. 
 
on_kayit.jpg
 

Eğitimin Ders İçerikleri

 
Sıra No.
DERSİN ADI
DERS SAATİ
A
B
C
Yüz yüze
Toplam
Yüz yüze
Toplam
Yüz yüze
Toplam
1
Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması
1
1
1
1
1
1
2
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi
1
1
1
1
2
3
3
İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü
-
3
1
3
2
4
4
Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği
1
1
1
1
1
1
5
Temel Hukuk
-
1
-
1
-
2
6
İş Hukuku
2
4
2
4
3
5
7
Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
-
1
-
1
-
2
8
Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler
-
1
1
2
1
3
9
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
2
4
2
4
2
4
10
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları
1
1
1
2
1
2
11
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
3
4
2
4
2
4
12
Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi
12
18
15
18
15
18
13
Çalışma Ortamı Gözetimi
1
2
1
2
1
2
14
İş Hijyeni
1
2
1
2
1
2
15
İşyeri Bina ve Eklentileri
1
2
1
2
1
2
16
Fiziksel Risk Etmenleri
6
9
6
9
4
9
17
Kimyasal Risk Etmenleri
6
12
4
8
4
8
18
Biyolojik Risk Etmenleri
1
4
1
4
1
2
19
Psikososyal Risk Etmenleri
1
4
1
4
1
2
20
Ergonomi
2
4
2
4
2
6
21
Korunma Politikaları
2
4
2
4
2
4
22
Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
3
4
3
6
2
3
23
Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
2
6
3
6
3
6
24
Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği
2
4
2
4
3
6
25
Motorlu Araçlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
2
3
2
3
1
2
26
El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
1
2
1
2
1
2
27
Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
2
3
1
3
1
2
28
Yangın
3
6
3
6
5
10
29
Acil Durum Planları
2
4
2
4
2
4
30
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri
-
2
-
2
-
2
31
Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri
2
4
2
4
1
3
32
Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
2
4
2
4
2
4
33
Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
1
2
2
4
2
2
34
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
-
1
-
1
-
1
35
Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
1
1
1
2
2
3
36
Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
1
3
2
4
1
3
37
İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
6
12
3
8
2
6
38
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
6
12
3
8
2
6
39
Kişisel Koruyucu Donanımlar
1
3
1
3
2
4
40
İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği
1
3
2
5
2
4
41
İş Kazaları
3
6
3
6
3
6
42
Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları
1
2
1
3
1
3
43
İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler
1
2
1
2
1
2
44
Çalışma Yaşamında Özel  PolitikaGerektiren  Gruplar
-
1
-
1
-
2
45
Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması
-
1
-
1
-
1
46
Çalışma Hayatında Etik
1
2
1
2
1
2
47
Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim
1
2
2
3
2
3
48
Tarım, Ormancılık ve Hayvancılık Faaliyetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
-
1
-
1
-
1
49
Değerlendirme ve Son Test
1
1
1
1
1
1
 
TEORİK EĞİTİM TOPLAMI:
90
180
90
180
90
180
50
İşyerinde Pratik Uygulamalar
-
40
-
40
-
40
 
GENEL TOPLAM:
-
220
-
220
-
220
 
  
  • Mail Bülteni

    Abone Olabilirsiniz..