Risk Analizi


İş kazaları ve meslek hastalıkları risklerini önlemek amacıyla tehlike ve risk analizi çalışmalarını işletme esaslarını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak gerçekleştirmekteyiz. 

Risk Analizi

Risk Analizi iş kazası önlemenin, tedbir almanın ve iş güvenliği kavramının ayrılmaz bir parçasıdır. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 ile resmi bir kimliğe kavuşan kavram İş Sağlığı ve Güvenliği kavramının da temel taşlarından biridir.

Amacı çalışanları, çalışma ortamından ve yapılan işten kaynaklanabilecek tehlikeleri, tehditleri, zaman içinde oluşabilecek sağlık sorunlarından korumak, olabilecek tehdit ve tehlikeleri önceden hesaplayarak alınacak tedbirleri somutlaştırmaktır.

Çalışan insanların çoğu vakitlerinin büyük bir kısmını iş yerlerinde geçirdikleri için, iş ortamının çalışanları kendilerini güvende hissetmeleri gerekir. Bu durum hem iş verimi hem de çalışan verimliliği için vazgeçilmez esaslardandır.

Hizmet Talep Formu için Tıklayınız.