HİZMETLERİMİZ
İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetleri

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6, 7 ve 8 inci maddeleri gereği işverenler iş sağlığı ve güvenliği hiz...

Daha Fazlası

İşyeri Hekimliği Hizmeti

6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu işverenlere işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sağlanması...

Daha Fazlası

Diğer Sağlık Personeli Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği süreçlerinin önemli bir paydaşı olan Diğer Sağlık Personeli (İşyeri Hemşiresi) bir işyer...

Daha Fazlası

Mobil Sağlık Hizmetleri

Bilindiği üzere; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı yönetmelikleri gereği, iş yerlerinde, çalış...

Daha Fazlası

Risk Analizi

İş kazaları ve meslek hastalıkları risklerini önlemek amacıyla tehlike ve risk analizi çalışmalarını işletme esaslarını ve ih...

Daha Fazlası

İşyeri Ortam Ölçümleri

Ortam Ölçümleri “İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik” gere...

Daha Fazlası

Periyodik Muayene ve Kontroller

Periyodik muayene ve kontroller, iş ekipmanlarının güvenli bir şekilde çalıştırılıp çalıştırılamayacağını tespit ed...

Daha Fazlası

Bilirkişilik ve İş Hukuku Danışmanlığı

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since...

Daha Fazlası

Sıfır Kaza Projesi

Yöntem Akademi sıfır kaza projelendirmeleri ile işletmelerin iş gücü ve üretim kaybı yaşamadan, çalışan verimliliğ...

Daha Fazlası

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since...

Daha Fazlası

Tehlikeli Madde Danışmanlığı

Tehlikeli madde: yanıcı, patlayıcı, kendiliğinden yanabilen, oksitleyici, insan sağlığına zarar verme potansiyeli olan tüm maddelerdir. ...

Daha Fazlası

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması

Çalışanlar iş yerinde gerçekleşecek bir patlama sonucunda tehlikeli durumlarla karşı karşıya kalabilir. Patlamadan Korunma Dok&u...

Daha Fazlası

Elektrik ve Topraklama Ölçümleri

Yüksek enerjili çalışma ortamlarında elektrik voltajları ve akımları uygun önlemler alınmadığı takdirde hem ekipman i&ccedi...

Daha Fazlası

Acil Durum Planlaması

Acil Durum Planlaması Acil Durum Planlaması insanların toplu biçimde bir arada bulunduğu ve zamanlarının büyük bölüm&...

Daha Fazlası