Eğitimler

Hizmetler

Biz Kimiz

Alanında fark yaratan uygulamaları ile, ülkemizde sektörün öncü kuruluşlarından olan YÖNTEM AKADEMİ, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim süreçleri iler, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında firmalara katma değerli hizmetler sağlamaktadır.

YÖNTEM AKADEMİ, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi kapsamında paydaşların ihtiyaç duyduğu tüm uygulama alanlarında hizmet sağlama yetkisine sahip bir, "İSG ÇÖZÜM MERKEZİ" dir.

Kapsamlı ve geniş organizasyonel yapılanması, İSG süreçlerine temas eden her alanda sahip olduğu uygulama deneyimi, akademik birikime sahip, sorumluluk alan, vizyoner ve yoğun saha deneyimine sahip geniş insan kaynakları organizasyonu ile ülkemizin önde gelen kurumlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi süreç başarılarını arttırmaktadır.

Geniş yetki yelpazesine sahip İSG ÇÖZÜM MERKEZİ organizasyonu sayesinde kurumlar, İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki tüm ihtiyaçlarını, tek bir noktadan sağlayabilme rahatlığına sahiptirler.

Aynı zamanda, ülkemizin İş Sağlığı ve Güvenliği profesyonellerini de yetiştiren köklü bir "İSG Eğitim Kurumu" olan YÖNTEM AKADEMİ, sahip olduğu ve her geçen gün artırdığı bilgi birikimi ile, sektörün gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Blog

Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası / 6331?

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartların...

Rakamlarla Dünya ve Türkiye’ de İSG

İş Sağlığı ve Güvenliği kavramını, tüm insanlığı yakından, doğrudan ve sürekli etkileye...

Kimler İşyeri Hekimi Olabilir?

İşyeri hekimliği sınavlarına, Türkiye’deki tıp fakültelerinden eğitim görmüş ya da yurt...

Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?

İş güvenliği uzmanı unvanını alabilmek için, üniversitelerin hangi bölümlerinden mezun ...

İSG ve Önleyici Tedbirler

İş kazalarında olduğu gibi, meslek hastalıklarında da çare, ortaya çıktıktan sonra teda...

Kimler Diğer Sağlık Personeli / İşyeri Hemşiresi Olabilir?

Diğer Sağlık Personeli / İşyeri Hemşiresi unvanını alabilmek için, üniversitelerin hang...

BAZI REFERANSLARIMIZ