Blog


Blog
Blog
50 içerik bulunmaktadır.

6331 Sayılı İSG kanunu

01-05-2023

6331 sayılı kanun; Kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu ...

RGB
448
0
Daha Fazlası

Bakım - onarım işlerinde iş sağlığı ve iş güvenliği

01-05-2023

Bakım – Onarım çalışmaları sırasında, depolanmış enerjinin aniden boşalması ...

RGB
399
0
Daha Fazlası

Balıkçı gemilerinde iş sağlığı ve iş güvenliği

01-05-2023

Ticari amaçla denizden balık veya diğer canlıları avlamakta veya avlayıp işlemekte kull...

RGB
319
0
Daha Fazlası

İş hijyeni

01-05-2023

Hijyen; “Her iş kolunun özelliğine göre çalışanın kendisinin ve hal...

RGB
377
0
Daha Fazlası

Çalışan çocuklar ile ilgili yönetmelik

01-05-2023

ÇALIŞAN ÇOCUKLAR (ilgili Yönetmelik) 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaş...

RGB
152
0
Daha Fazlası

Meslek hastalıkları

01-05-2023

Meslek hastalığı; “Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine g&oum...

RGB
186
0
Daha Fazlası