Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Hizmetleri

OSGB Hizmetleri

Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri ( OSGB ), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, işletmelere iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sağlayabilmek adına yetkilendirilmiş kuruluşlardır.

Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak isteyen kurumlar, OSGB hizmetlerine ihtiyaç duymaktadırlar. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı, aynı zamanda verimlilik ve mutlu çalışanları beraberinde getirmektedir.

Sektörleri ne olursa olsun, iş yerlerinde, etkili bir iş sağlığı ve güvenliği sisteminin tesis edilmiş olması, tüm çalışanların sağlık ve güvenlik koşulları noktasında kendilerini rahat, güvende hissetmelerini sağlamaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği standartları yüksek çalışma ortamları, doğal olarak çalışan memnuniyeti, iş barışı, ve yüksek verimliliği çok önemli oranda desteklemektedir. Aksi durum, yani iş sağlığı ve güvenliği standartlarından yoksun olunan çalışma ortamları için de bunun tersini söylemek mümkündür.

İşletmeler için, beraber çalışacakları Ortak Sağlık Güvenlik Biriminin ( OSGB ) doğru seçimi hayati düzeyde önemlidir. İşletmelerin hayati değere sahip rekabet gücü parametreleri üzerinde çok yönlü etkili olan iş sağlığı ve güvenliği süreçleri, işletmenin tüm departmanları ile eş zamanlı ve entegre biçimde çalışabilmelidir. Doğru bir seçim, işletmenin rekabet gücüne çok önemli düzeyde pozitif destek sağlarken, yanlış bir tercih ise, aksine önemli düzeyde ve telafisi mümkün olmayan zararlara sebep olabilmektedir.   

Ülkemizde var olan tüm işletmeler; “ çok tehlikeli ”, “ tehlikeli “ ve “ az tehlikeli “ olarak 3 farklı tehlike sınıfı altında sınıflandırılmıştır. Firmaların, kayıtlı resmi NACE kodları (işyeri faaliyet kodu), o işletmelerin hangi tehlike sınıfına dahil olduğunu belirtmektedir. Siz de firmanızın tehlike sınıfını öğrenmek isterseniz, link imize tıklayarak bu bilgiye erişebilirsiniz.

YÖNTEM AKADEMİ OSGB, tüm tehlike sınıfları ve iş kolları için işletmelerimize hizmet sağlamaktadır.

osgb ekipmanları ile ilgili bir görsel

Yöntem Akademi OSGB’nin Hizmetleri Nelerdir?

Yöntem Akademi OSGB, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası gereği, işletmelerin yerine getirmekle yükümlü olduğu tüm alanlarda, en geniş hizmet/ürün yelpazesi ile kapsamlı hizmetler sağlamaktadır.

 • İş Güvenliği Uzmanlık Hizmetleri
 • İşyeri Hekimliği Hizmetleri
 • Diğer Sağlık Personeli Hizmetleri
 • Mobil Sağlık Tarama Hizmetleri
 • Risk Analizi
 • İlkyardım Eğitimleri ve Belgelendirme
 • Mesleki Yeterlilik Eğitimleri ve Belgelendirme
 • Yüksekte Çalışma Eğitimleri ve Belgelendirme
 • Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama
 • Akredite Yangın Eğitimleri ve Acil Durum Tatbikatı
 • Hijyen Eğitimleri ve Belgelendirme
 • İş Güvenliği Uzmanlık Eğitimleri
 • İşyeri Hekimliği Eğitimleri
 • Diğer Sağlık Personeli Eğitimleri
 • Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
 • ISO 45001 ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem Danışmanlığı
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sitemleri Danışmanlığı
 • İş Ekipmanları Periyodik Muayene
 • Elektrik Tesisatı Periyodik Muayene
 • Topraklama Ölçümleri
 • Ortam Ölçümleri (Gürültü, aydınlatma, termal konfor, kimyasal partikül, gaz, toz, ölçümleri)
 • Yangın Tesisatı Kontrolü
 • Havalandırma Tesisatı Kontrolü

İş Yerleri Neden Yöntem Akademi OSGB’den Hizmet Almalı?

İş sağlığı ve güvenliği süreçleri, tüm işletmeler ve çalışanları için, hayati düzeyde önemli bir alanı ifade etmektedir.

Ülkemiz ve tüm işletmeler için bu kadar kritik öneme sahip, hatta toplum barışı üzerinde dahi önemli düzeyde etkili olan iş sağlığı ve güvenliği standartlarının hayata geçirilebilmesinin ön koşulu; ancak konusunda ehil, profesyonel, etik ve somut katma değer sağlayabilecek yetkinlikteki OSGB’ ler ile birlikte çalışabilmektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ve uygulamalarının, ülkemiz ve işletmelerimiz için oldukça yeni bir alan olması, sektörün henüz yeterli olgunluğa ulaşmamış olması sebebiyle; henüz konusunda yetkin olmayan, amatör hatta etik dışı (yanıltıcı / zararlı) diyebileceğimiz OSGB adedi tahmin edilenin de çok üzerindedir.

Telafisi olmayan zararlardan uzak durmak, İSG standartları ile beraber rerkabet gücünü arttırmak isteyen işletmeler, aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, Türkiye’ nin ilk İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezlerinden olan YÖNTEM AKADEMİ ile gözle görülebilir faydalar elde ederler.

Yöntem Akademi ile çalışan işletmeler;

 • Etkili bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemine sahip olurlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği standartlarını yükseltirler.
 • Etkin bir iş sağlığı ve güvenliği kültürüne sahip olurlar.
 • Çalışan memnuniyet düzeyini yükseltirler.
 • Çalışan sirkülasyon hızını (turn over) azaltır, personel bağlılık düzeylerini yükseltirler.
 • Verimli ve etkili bir çalışma ortamına sahip olurlar.
 • Yasal yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmenin rahatlığına sahip olurlar.
 • Hukuki, maddi ve manevi risklerini önemli düzeyde azaltırlar.
 • Cezai müeyyidelerden, maddi zararlardan uzaklaşırlar.
 • Marka değerlerini yükseltirler.
 • Bir bütün olarak rekabet güçlerini yükseltirler.

OSGB hizmetleri ile mutlu ve ilham verici bir iş ortamı yaratmak için hemen Yöntem Akademi ile iletişime geçin!

OSGB Yönetmeliği

Bilinen adıyla OSGB yönetmeliği, asıl adıyla “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği” işverenlerin ve OSGB’lerin görev ve sorumluluk kapsamlarını belirleyen bir yönetmeliktir.

OSGB yönetmeliği hakkında detaylı bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz!