MESLEK HASTALIKLARI

MESLEK HASTALIKLARI
12 Nisan 2019 Cuma Kütüphane

Meslek hastalığı; “Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre, tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı, geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleridir”

Yükümlülük süresi; “Zararlı mesleksel etkinin sona ermesi ile hastalığın ortaya çıkması arasında geçebilecek, kabul edilebilir en uzun süredir”

Maruziyet süresi; “ Zararlı etkenin başlamasıyla hastalık belirtilerinin ortaya çıkması için gereken en az süredir”

Yükümlülük süresi devletin sorumluluğunu gösterir

Meslek hastalığının oluşumu,  etkenle temas başladıktan sonra 1 hafta - 40 yıl arasında oluşabilir

Çalışanın maruziyet değerlendirmesinde daima dikkate alınır;

 1.     16778240.Maruziyetin türü
 2.     16778241.Maruziyetin düzeyi
 3.     16778242.Maruziyetin süresi

Ülkemizdeki meslek hastalığı ana grupları;

 1.     16778240.A Cetveli-Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları
 2.     16778241.B Cetveli-Mesleki deri hastalıkları
 3.     16778242.C Cetveli-Mesleki solunum sistemi hastalıkları.
 4.     16778243.D Cetveli-Mesleki bulaşıcı hastalıklar
 5.     16778244.E Cetveli-Fiziksel etkenlerle olan hastalıklar

Meslek Hastalıkları yapılan işle ve/veya çalışma ortamı koşulları ile ilgilidir.

Meslek Hastalıkları en ideal Periyodik sağlık muayeneleri ile İşyeri Hekimliğince tespit edilebilir

ILO Meslek Hastalıkları tavsiye listesinde olup, Ülkemizde olmayan hastalıklar;

 1.     16778240.Sıcak çalışma ortamından kaynaklanan hastalıklar
 2.     16778241.Ozon ve osmiyuma bağlı hastalıklar
 3.     16778242.UV ışınlarına bağlı hastalıklar
 4.     16778243.Ruhsal ve davranışsal bozukluklar

En çok görülmesi gerektiği halde en az tanı konulan meslek hastalıkları Ülke mevzuatında B cetvelinde tanımlanmıştır

Bir hastalığın meslek hastalığı olarak tanımlanabilmesi için yapılacak çalışmanın aşamaları;

 1.     16778240.1-Hastalık tablosuna doğru bir klinik tanı konması
 2.     16778241.2-Hastalığın işçinin şu anda çalıştığı işle ilişkisinin araştırılması
 3.     16778242.3-Hastalığın çalışılan önceki işlerle olan bağlantısının araştırılması

Periyodik muayeneler meslek hastalıklarının tanı amaçlı muayenedir

İşverenler kendilerine ilgili yerden intikal eden meslek hastalığını 3 iş günü içinde SGK’na bildirmek zorundadır

Sağlık sunucuları kendisine gelen vakanın bir iş kazası veya meslek hastalığı olması durumunda ayrıca 10 gün içinde SGK’na da bildirmek zorundadırlar.

Mevzuata göre meslek hastalığı tanısı koyabilecek hastaneler;

 1.     16778240.Meslek Hastalıkları Hastaneleri
 2.     16778241.Devlet Üniversiteleri Tıp Fakülteleri
 3.     16778242.Devlet Eğitim ve Araştırma Hastaneleri